cellphone

Z nami zaplanujesz udane wakacje!Blisko 240 000 zadowolonych klientów od 2004 roku!

  • Jesteśmy Członkiem Polskiego Związku Touroperatorów
  • money
  • PIT

Infolinia i rezerwacja pon.-pt. 8:30-20:00; sob. 10:00-16:00; nd. 10-18

Wakacje Last Minute
  • Wycieczka objazdowa Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Świętej, Izrael
1 / 1
Ocena
hotelu:
0.0 / 5

Wycieczka objazdowa Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Świętej

Izrael
Ocena wycieczki objazdowej Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Świętej:
0.0 / 5
Średnia z 0 opinii

Wycieczka objazdowa Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Świętej w ofercie Biura podróży:

Patron Travel

Szukasz wakacji do Izraela?

zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.

Kraj

Izrael

Kategoria

Wyc. Objazdowe

Region

Wyc. objazdowe

PIELGRZYMKA

Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Swietej (8dni)

1 dzień

WARSZAWA - TEL AWIW Zbiórka w Warszawie na lotnisku Okęcie przy stanowisku PATRON TRAVEL. Wylot do Tel Awiwu. Po przylocie przejazd do hotelu w Galilei. Zakwaterowanie.

2 dzień

NAZARET - KANA GALILEJSKA - GÓRA TABOR Śniadanie. Przejazd do Nazaretu- Bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska - dla małżeństw odnowienie przyrzeczeń. Wizyta na Górze Tabor - Górze Przemienienia. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień

J. GALILEJSKIE - KAFARNAUM - TABGA - GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - BETLEJEM Śniadanie. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Następnie wizyta w Kafarnaum i przejazd na Górę Błogosławieństw. Wizyta w Tabga - Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu Św. Piotra. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień

JEROZOLIMA - Środa popielcowa, rozpoczęcie rekolekcji. Śniadanie. Stare Miasto w Jerozolimie- Kościół Św. Anny, Konwent Ecce Homo, Drogą Krzyżową (Via Dolorosa) Bazylika Grobu Bożego. Przejście na Górę Syjon- Opactwo Zaśnięcia i Wieczernik, Ściana Płaczu. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień

JEROZOLIMA - BETANIA Śniadanie. Panorama Jerozolimy i widok na wzgórze świątynne. Góra Oliwna- miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster, Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii, symboliczny "grób" Maryi. Kościół św. Piotra In Galicantu. Wizyta w Betanii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg

6 dzień

BETLEJEM - AIN KAREM Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem - wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego, kościele św. Katarzyny i Grocie Św. Hieronima, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Przejazd do Ain Karem- kościół Nawiedzenia i św. Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

7 dzień

JERYCHO - KASER EL JAHUD - MARZE MARTWE Śniadanie. Przejazd do Jerycha- wjazd kolejką na Górę Kuszenia, postój przy sykomorze Zacheusza. Kaser El Jahud - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Postój nad Morzem Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

8 dzień

TEL AWIW - WARSZAWA Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. Lądowanie w Warszawie na lotnisku Okęcie.

INFO

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA i GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Cena zawiera

przelot samolotem; opłaty lotniskowe; transfery autokarem; 7 noclegów w hotelach 2*/3* (pokoje 2-, 3- osobowe); 7 śniadań i 6 obiadokolacji; opiekę przewodnika; opiekę księdza; ubezpieczenie KL, NNW i chorób przewlekłych; składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (13 PLN/os); podatek VAT

Cena nie zawiera

biletów wstępu i innych opłat związanych z realizacją programu tj. 90 USD/os. (płatne na miejscu u kontrahenta); napojów do obiadokolacji; dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji (2,5% lub 7,5% ceny); dopłaty do pokoju jednoosobowego (650 PLN); wydatków osobistych.

UWAGA

Na czas wyjazdu należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek m.in. syryjskich i libańskich !

Aktualizacja

Program obowiązuje od dnia 01.07.2018

FORMULARZ INFORMACYJNY

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Organizator będzie ponosił pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Organizator posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby Organizator stał się niewypłacalny. Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302 - Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej. - Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową. - Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym. - Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów. - Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty. - Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed jej rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz w stosownych przypadkach do rekompensaty. - W wyjątkowych okolicznościach - na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną - podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie. - Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą. - Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie. - Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych. - Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji. - W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Organizator wykupił w AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa, tel. + 48 22 555 00 00, e-mail - info@axa.pl) zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem jeżeli z powodu niewypłacalności Organizatora dojdzie do odmowy świadczenia usług. • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG - eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361


Opis hotelu Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Świętej według Traveligo.pl

Prezentowany poniżej opis nie jest integralną częścią oferty Touroperatora i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jest to jedynie dodatkowa, pomocnicza informacja dla klientów Traveligo.pl

Kraj

Izrael

Kategoria

Wyc. Objazdowe

Region

Wyc. objazdowe

PIELGRZYMKA

Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Swietej (8dni)

1 dzień

WARSZAWA - TEL AWIW Zbiórka w Warszawie na lotnisku Okęcie przy stanowisku PATRON TRAVEL. Wylot do Tel Awiwu. Po przylocie przejazd do hotelu w Galilei. Zakwaterowanie.

2 dzień

NAZARET - KANA GALILEJSKA - GÓRA TABOR Śniadanie. Przejazd do Nazaretu- Bazylika Zwiastowania oraz kościół św. Józefa. Kana Galilejska - dla małżeństw odnowienie przyrzeczeń. Wizyta na Górze Tabor - Górze Przemienienia. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

3 dzień

J. GALILEJSKIE - KAFARNAUM - TABGA - GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - BETLEJEM Śniadanie. Rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Następnie wizyta w Kafarnaum i przejazd na Górę Błogosławieństw. Wizyta w Tabga - Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu Św. Piotra. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień

JEROZOLIMA - Środa popielcowa, rozpoczęcie rekolekcji. Śniadanie. Stare Miasto w Jerozolimie- Kościół Św. Anny, Konwent Ecce Homo, Drogą Krzyżową (Via Dolorosa) Bazylika Grobu Bożego. Przejście na Górę Syjon- Opactwo Zaśnięcia i Wieczernik, Ściana Płaczu. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień

JEROZOLIMA - BETANIA Śniadanie. Panorama Jerozolimy i widok na wzgórze świątynne. Góra Oliwna- miejsce Wniebowstąpienia, Kościół Pater Noster, Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii, symboliczny "grób" Maryi. Kościół św. Piotra In Galicantu. Wizyta w Betanii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg

6 dzień

BETLEJEM - AIN KAREM Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem - wizyta w Bazylice Narodzenia Pańskiego, kościele św. Katarzyny i Grocie Św. Hieronima, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Przejazd do Ain Karem- kościół Nawiedzenia i św. Jana Chrzciciela. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

7 dzień

JERYCHO - KASER EL JAHUD - MARZE MARTWE Śniadanie. Przejazd do Jerycha- wjazd kolejką na Górę Kuszenia, postój przy sykomorze Zacheusza. Kaser El Jahud - odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Postój nad Morzem Martwym. Przejazd przez Pustynię Judzką. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

8 dzień

TEL AWIW - WARSZAWA Śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. Lądowanie w Warszawie na lotnisku Okęcie.

INFO

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA i GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE.

Cena zawiera

przelot samolotem; opłaty lotniskowe; transfery autokarem; 7 noclegów w hotelach 2*/3* (pokoje 2-, 3- osobowe); 7 śniadań i 6 obiadokolacji; opiekę przewodnika; opiekę księdza; ubezpieczenie KL, NNW i chorób przewlekłych; składkę do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (13 PLN/os); podatek VAT

Cena nie zawiera

biletów wstępu i innych opłat związanych z realizacją programu tj. 90 USD/os. (płatne na miejscu u kontrahenta); napojów do obiadokolacji; dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji (2,5% lub 7,5% ceny); dopłaty do pokoju jednoosobowego (650 PLN); wydatków osobistych.

UWAGA

Na czas wyjazdu należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek m.in. syryjskich i libańskich !

Aktualizacja

Program obowiązuje od dnia 01.07.2018Opinie o wycieczce objazdowej Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Świętej

Masz pytania o Wycieczkę objazdową Rekolekcje Wielkopostne w Ziemi Świętej? Zadzwoń lub napisz!

Pn-pt 8:30-20:00 sob 10:00-16:00 nd 10:00-18:00