cellphone

Z nami zaplanujesz udane wakacje!Blisko 240 000 zadowolonych klientów od 2004 roku!

 • Jeste¶my Członkiem Polskiego Zwi±zku Touroperatorów
 • money
 • PIT

Infolinia i rezerwacja pon.-pt. 8:30-20:00; sob. 10:00-16:00; nd. 10-18

Wakacje Last Minute
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni, Białoru¶
1 / 11
Ocena
hotelu:
0.0 / 5
Najbliższy termin
27.04 - 04.05
już od 1699 zł / os
SprawdĽ
Najtańszy termin
07.09 - 14.09
już od 1599 zł / os
SprawdĽ

Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni
star 3

Białoru¶
Ocena wycieczki objazdowej Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni:
0.0 / 5
¦rednia z 0 opinii
Najbliższy termin
 • Termin:
 • 27 kwietnia 2019
Najtańszy termin
 • Termin:
 • 07 wrze¶nia 2019

Wycieczka objazdowa Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni w ofercie Biura podróży:

PBP Olsztyn

Szukasz wakacji w kraju Białoru¶?

zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.

Kraj

BIALORUS

Program

Trasa zagraniczna: Janów Poleski – Pińsk (1) – Nie¶wież – Mir (1) – Mińsk (1) – Borysów – Studzianka – Orsza – Lenino – Witebsk (1) – Połock (1) – Głębokie – Postawy – Zalesie – ok. Mińska (1) – Baranowicze – Kosów Poleski – Brze¶ć (1)

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przejazd w kierunku Pińska przez Janów Poleski – miejsce męczeńskiej ¶mierci bł. Andrzeja Boboli. Zwiedzanie Pińska – stolicy białoruskiego Polesia. Miasto położone jest u uj¶cia rzeki Piny do Prypeci. Zwiedzanie katedry p.w. Wniebowzięcia NMP i klasztoru franciszkanów z 1712 r., kolegium jezuickie, pałacu Butrymowiczów z lat 1784-90, domu Kapu¶cińskich. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 400 km.

DZIEŃ 2

¦niadanie. Przejazd do Nie¶wieża (lista UNESCO) – siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie renesansowego zamku otoczonego wałami, pałacu, wspaniałego parku angielskiego oraz ko¶cioła farny Bożego Ciała z XVI w. – pierwszej barokowej budowli Rzeczypospolitej z kryptami grobowymi rodziny ksi±żęcej. Następnie starówka i Ratusz z podcieniami kupieckimi. Dalsza podróż do Miru (lista UNESCO) z przepięknym zamkiem – zwiedzanie rezydencji ksi±żęcego rodu Radziwiłłów. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 230 km.

DZIEŃ 3

¦niadanie. Wyjazd w kierunku Mińska. Zwiedzanie stolicy Białorusi: Górne Miasto – prawosławny sobór Ducha ¦więtego oraz katolicka archikatedra imienia Naj¶więtszej Maryi Panny, Plac Wolno¶ci z Ratuszem; Troickie Przedmie¶cie w klimacie XIX-wiecznego Mińska, następnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnikiem upamiętniaj±cym żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem Niepodległo¶ci – główn± ulic± Mińska, przy której znajduj± się Dom Rz±du – siedziba parlamentu, charakterystyczny ko¶ciół ¶w. Szymona i ¶w. Heleny zwany „czerwonym ko¶ciołem”, gmachy mińskich uniwersytetów. Panorama miasta z tarasy widokowej w gmachu Biblioteki Narodowej. Czas wolny na prospektach i w skwerach. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 150 km.

DZIEŃ 4

¦niadanie. Przejazd przez Borysów – sobór Zmartwychwstania Pańskiego i pomnik założyciela miasta księcia Borysa. Przejazd do Studzianki i Brylowskie Pole – to wła¶nie tu ponad 200 lat temu doszło do walk amii napoleońskiej wycofuj±cej się spod Moskwy z nacieraj±cymi jednostkami rosyjskimi. W tej bitwie ważn± rolę odegrały wojska polskie będ±ce w składzie armii napoleońskiej. Dalsza podróż do Orszy. Zwiedzanie zespołu klasztornego, ko¶cioła ¶w. Józefa z kopi± obrazu „Bitwa pod Orsz±” z ok. 1530 r. (oryginał obrazu znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie). Przejazd na pole bitewne pod Lenino. Cmentarz poległych żołnierzy polskich. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 350 km.

DZIEŃ 5

¦niadanie. Przejazd do Witebska. Zwiedzanie wybudowanego w XVIII w. na wysokim brzegu DĽwiny okazałego Pałacu Gubernatorskiego (to wła¶nie tutaj w 1812 roku kwaterował Napoleon), cerkwi Zwiastowania z XII w., barokowej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego z XVII w., katedry ¶w. Barbary z XVIII w., barokowo-klasycystycznego budynku Ratusza Miejskiego, ruin synagogi na ZadĽwiniu oraz usytuowanego w pobliżu dworca domu słynnego malarza i grafika żydowskiego pochodzenia Marca Chagalla (1887-1985). Przejazd do Połocka, zwiedzanie monasteru Przemienienia Pańskiego i ¶w. Eufrozyny Połockiej. Najcenniejszym elementem całego założenia jest pochodz±ca z połowy XII w. cerkiew ¶w. Spasa. Niegdy¶ w ¶wi±tyni znajdował się jeden z najważniejszych skarbów sztuki ruskiej, krzyż wykonany w 1161 roku na polecenie ¶w. Eufrozyny. Był wysadzany drogocennymi kamieniami, a w jego wnętrzu znajdowały się relikwie ¶więtych, które przysłane zostały do Połocka z Konstantynopola i Jerozolimy. Krzyż ten zaginał w czasie II wojny ¶wiatowej, obecnie w cerkwi znajduje się jego kopia. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. Dla chętnych kolacja z programem folklorystycznym (płatny dodatkowo). Trasa: ok. 200 km.

DZIEŃ 6

¦niadanie. Wyjazd w trasę w kierunku Mińska i w drodze zwiedzanie: zespół klasztoru karmelitów oraz ko¶ciół katolicki w Głębokich; klasztor bazylianów w Berezweczu; zespół pałacowo-parkowy Antoniego Tyzenhauza, zabytkowy rynek z kamienicami z czasów Tyzenhauza w Postawach; odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy – siedziba Michała Kleofasa Ogińskiego w Zalesiu. Przyjazd w okolice Mińska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Trasa: ok. 370 km.

DZIEŃ 7

¦niadanie. Wyjazd do Baranowicz. Zwiedzanie miasta, m.in.: cerkiew prawosławna "Pokrowy" z przepiękn± mozaik± przewiezion± do Baranowicz z warszawskiej cerkwi, niegdy¶ znajduj±cej się na dawnym Placu Saskim. Przejazd do Kosowa Poleskiego. Zwiedzanie muzeum Ko¶ciuszki. Dalsza podróż do Brze¶cia. Przyjazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Trasa: ok. 400 km.

DZIEŃ 8

¦niadanie. Zwiedzanie miasta, m.in.: Twierdza Brzeska wybudowana w latach 1833-1842, brama Brzeska i Terespolska, ruiny Pałacu Białego, cerkiew ¶w. Mikołaja, ko¶ciół Podwyższenia Krzyża ¦więtego ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra (kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore). Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Uwaga: powrót do niektórych miejscowo¶ci w godzinach wczesno rannych dnia następnego. Trasa: ok. 300 km. Cało¶ć trasy: ok. 2400 km. Program jest ramowy i kolejno¶ć zwiedzania może ulec zmianie.

CENA IMPREZY OBEJMUJE

• przejazd autokarem lub mniejszym autokarem • 7 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-osobowych z łazienk± • 7 ¶niadań i 6 obiadokolacji • opiekę pilota • ubezpieczenie Signal Iduna (KL+CP 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN) • TFG (0 zł)

DODATKOWO PŁATNE

• pakiet do realizacji programu wycieczki: 130 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty administracyjne, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki • kolacja z programem folklorystycznym: 30 EUR (fakultatywnie, wymagane minimum 15 osób)

DOPŁATY OPCJONALNE

• dopłata do pokoju 1-osobowego: 700 zł • dopłata do wizy białoruskiej: 120 zł

25 dni przed wyjazdem należy dostarczyć do PBPO dokumenty niezbędne do uzyskania wizy

1) prawidłowo wypełniony, wydrukowany i podpisany osobi¶cie wniosek wizowy; 2) 1 zdjęcie (wymiar 3,5 x 4,5 cm, biometryczne – twarz na wprost, kolorowe, na białym tle, nie starsze niż 6 miesięcy); 3) paszport ważny minimum pół roku od zakończenia ważno¶ci wizy, posiadaj±cy minimum 2 wolne strony.

WAŻNE INFORMACJE

1. Wycieczka zostanie zrealizowana przy minimum 25 osobach zgłoszonych. 2. Wycieczka może zostać anulowana 20 dni przed rozpoczęciem z powodu nie osi±gnięcia zakładanego minimum grupy. 3. Wycieczka będzie realizowana w zależno¶ci od ilo¶ci uczestników w grupie: autokarem (klimatyzacja, dvd, wc, barek) lub mniejszym autokarem (klimatyzacja, dvd). 4. Kolejno¶ć zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w głównym autokarze. 5. Niektóre poł±czenia krajowe mog± być realizowane innymi ¶rodkami transportu niż główny autokar (autokar liniowy, poci±g, bus, samochód osobowy). Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe s± przesiadki. 6. Antenki – transfer z poszczególnych miejscowo¶ci do miast znajduj±cych się na trasie głównej. Trasy antenkowe s± obsługiwane bez pilota. 7. Wyjazd *antenkowy za dopłat± z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 osobach wsiadaj±cych. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób PBPO ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowo¶ci do 5 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Anulacja przejazdu antenkowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku Podróżny wybiera wyjazd z innej miejscowo¶ci gwarantowanej. 8. Godziny i miejsca wsiadania mog± ulec zmianie po wcze¶niejszym poinformowaniu Podróżnych. 9. Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne i administracyjne oraz korzystanie z zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) jest obligatoryjnie płatny u Pilota wycieczki we wskazanej walucie i jest ¶ci¶le zwi±zany z ilo¶ci± uczestników na wycieczce. Cena pakietu dotycz±ca realizacji programu jest kalkulowana przy grupie min. 40 osób.  Przy mniejszej ilo¶ci uczestników cena pakietu zostanie przeliczona na odpowiedni± ilo¶ć osób w grupie i podana do wiadomo¶ci Podróżnym minimum 5 dni przed wycieczk± w formie trwałego no¶nika (e-mail, list). Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. Pakiet nie jest rozliczany, a Podróżny otrzymuje dowód zakupu pakietu od Pilota imprezy. 10. Osoby podróżuj±ce samotnie, które nie chc± dopłacać do pokoju 1–osobowego, będ± dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Podróżny będzie zobligowany do zapłaty połowy stawki dopłaty do pokoju 1–osobowego. 11. W cenie podstawowej oraz przy dopłacie do obiadokolacji PBPO zapewnia realizację posiłków zgodnie z ofert±, natomiast nie gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa, dieta wegańska i inne). 12. Wycieczka nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej sprawno¶ci ruchowej.


Wycieczka pochodzi z oferty PBP Olsztyn, który jest polskim touroperatorem specjalizuj±cym się w wycieczkach objazdowych autokarowych i samolotowych po Europie. Założeniem biura jest tworzenie oferty wycieczek, które kształc± i na długo zapadaj± w pamięć turysty. Programy tworzone s± w oparciu o do¶wiadczenie i pracę wykwalifikowanej kadry, tak aby spełniały oczekiwania polskiego rynku. Jako bezpo¶redni organizator wycieczek angażuje się w tworzenie i realizację wycieczek objazdowych zapewniaj±c wysok± jako¶ć i dobre warunki zarówno transportu jak i wypoczynku.

Najlepszym dowodem na niezawodno¶ci usług PBP Olsztyn jest wiele pozytywnych opinii zadowolonych klientów oraz owocna współpraca z agencjami turystycznymi.


Opinie o wycieczce objazdowej Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni

Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni - możliwo¶ci zakwaterowania:

Miejsce w pokoju

Masz pytania o Wycieczkę objazdow± Białoru¶ Dalekie Kresy 7 dni? Zadzwoń lub napisz!

Pn-pt 8:30-20:00 sob 10:00-16:00 nd 10:00-18:00