Z nami zaplanujesz udane wakacje!Blisko 240 000 zadowolonych klientów od 2004 roku!

 • Jeste¶my Członkiem Polskiego Zwi±zku Touroperatorów
 • money
 • PIT

Infolinia i rezerwacja pon.-pt. 8:30-18:00; sob. 10:00-16:00

Wakacje Last Minute
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶, Białoru¶
1 / 15
Ocena
hotelu:
0.0 / 5

Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶
star 2

Białoru¶
Ocena wycieczki objazdowej Sylwester - Białoru¶:
0.0 / 5
¦rednia z 0 opinii

Wycieczka objazdowa Sylwester - Białoru¶ w ofercie Biura podróży:

PBP Olsztyn

Szukasz wakacji w kraju Białoru¶?

zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.

Kraj

BIALORUS

Trasa zagraniczna

ok. Grodna (1) – Grodno – Bohatyrowicze – Szczuczyn – Murowanka – Wasiliszki – Lida (1) – Nowogródek – Zaosie – Mińsk (2) – Nie¶wież – Mir (1) – Kobryń – Brze¶ć

Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przejazd do Grodna. Zwiedzanie królewskiego zielonego miasta na nadniemeńskiej skarpie

Zamki Stary i Nowy, cerkiew ¶w. Borysa i Gleba na Kołoży – piękny widok na rzekę Niemen, katedra, pałac Batorego, ko¶ciół bernardyński, dom-muzeum Elizy Orzeszkowej, gmach Teatru Dramatycznego. Spacer w±skimi uliczkami starówki. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 360 km.

¦niadanie. Wyjazd do Bohatyrowicz nad Niemnem, gdzie znajduj± się mogiły Jana i Cecylii, krzyż Powstańców Styczniowych. Następnie przejazd do Szczuczyna, zwiedzanie zespołu pałacowego Druckich–Lubeckich. Postój w Murowance z gotyck± cerkwi± obronn± XVI w. (jeden z najcenniejszych zabytków Białorusi). Krótka wizyta w Wasiliszkach – dom rodzinny Czesława Niemena, ko¶ciół ¶w. Piotra i Pawła. Przejazd do Lidy. Zwiedzanie dawnej stolicy Księstwa Lidzkiego

zamek obronny księcia Gedymina z XIV w., klasztor Pijarów i ko¶ciół farny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 150 km.

¦niadanie. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie, m.in.

dworek Mickiewicza – muzeum, ruiny zamku Mendoga I, ko¶ciół Farny – miejsce za¶lubin króla Władysława Jagiełły oraz chrztu Adama Mickiewicza. Przejazd do Zaosia – miejsca narodzin Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku i folwarku rodziny Mickiewiczów. Następnie przejazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych bal sylwestrowy w restauracji w hotelu lub na mie¶cie (fakultatywnie). Pozostała grupa jedzie na przywitanie Nowego Roku w centrum miasta. Powrót do hotelu. Nocleg. Trasa: ok. 250 km.

PóĽne ¶niadanie. Zwiedzanie stolicy Białorusi

Górne Miasto – prawosławny sobór Ducha ¦więtego oraz katolicka archikatedra imienia Naj¶więtszej Maryi Panny, Plac Wolno¶ci z Ratuszem; Troickie Przedmie¶cie w klimacie XIX-wiecznego Mińska, następnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnikiem upamiętniaj±cym żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem Niepodległo¶ci – główn± ulic± Mińska, przy której znajduj± się Dom Rz±du – siedziba parlamentu, charakterystyczny ko¶ciół ¶w. Szymona i ¶w. Heleny zwany „czerwonym ko¶ciołem”, gmachy mińskich uniwersytetów. Czas wolny na prospektach i w skwerach. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 30 km.

¦niadanie. Przejazd do Nie¶wieża (lista UNESCO) – siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie renesansowego zamku otoczonego wałami, pałacu, wspaniałego parku angielskiego oraz ko¶cioła farny Bożego Ciała z XVI w. – pierwszej barokowej budowli Rzeczypospolitej z kryptami grobowymi rodziny ksi±żęcej. Następnie starówka i Ratusz z podcieniami kupieckimi. Przejazd do Miru (lista UNESCO) z przepięknym zamkiem – rezydencj± ksi±żęcego rodu Radziwiłłów. Zamek został ostatnio starannie odrestaurowany, położony jest nad malowniczym jeziorem i otoczony parkiem. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa

ok. 150 km.

¦niadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Krótki postój w Kobryniu, gdzie znajduje się rodzinny grób Mickiewiczów. Przejazd do Brze¶cia. Zwiedzanie miasta, m.in.

Twierdza Brzeska wybudowana w latach 1833-1842, brama Brzeska i Terespolska, ruiny Pałacu Białego, cerkiew ¶w. Mikołaja, ko¶ciół Podwyższenia Krzyża ¦więtego ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra (kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore). Przejazd do kraju. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Uwaga: powrót do niektórych miejscowo¶ci w godzinach porannych dnia następnego. Trasa: ok. 470 km.

Cało¶ć trasy

ok. 1500 km. Program jest ramowy i kolejno¶ć zwiedzania może ulec zmianie.

CENA IMPREZY OBEJMUJE

• przejazd autokarem lub wygodnym busem • 5 noclegów w hotelach*** w pokojach 2-osobowych z łazienk± • 5 ¶niadań i 4 obiadokolacje • opiekę pilota • ubezpieczenie Signal Iduna (KL 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN) • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• pakiet do realizacji programu wycieczki

120 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty administracyjne, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

• dopłata do pokoju 1-osobowego

550 zł

• dopłata do wizy białoruskiej

120 zł

• bal sylwestrowy

400 zł

WIZA

21 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizow±: 1) 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, aktualne, kolorowe, matowe, en face (na wprost), na jasnym tle) 2) wypełniony wniosek wizowy 3) paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi z co najmniej dwiema wolnymi stronami.

WAŻNE INFORMACJE

1. Wycieczka zostanie zrealizowana przy minimum 20 osobach zgłoszonych. 2. Wycieczka może zostać anulowana 20 dni przed rozpoczęciem z powodu nie osi±gnięcia zakładanego minimum grupy.

3. Wycieczka będzie realizowana w zależno¶ci od ilo¶ci uczestników w grupie

autokarem lub wygodnym busem. 4. Kolejno¶ć zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w głównym autokarze lub busie. 5. Niektóre poł±czenia krajowe mog± być realizowane innymi ¶rodkami transportu niż główny autokar (autokar liniowy, poci±g, bus). 6. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe s± przesiadki. 7. Antenki – transfer z poszczególnych miejscowo¶ci do miast znajduj±cych się na trasie głównej. Trasy antenkowe s± obsługiwane bez pilota. 8. Wyjazd antenkowy oznaczony gwiazdk±* za dopłat± z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 osobach wsiadaj±cych. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób PBPO ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowo¶ci do 3 dni przed rozpoczęciem wycieczki. Anulacja przejazdu antenkowego nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku Podróżny wybiera wyjazd z innej miejscowo¶ci gwarantowanej. 9. Godziny i miejsca wsiadania mog± ulec zmianie, po wcze¶niejszym poinformowaniu Podróżnych. 10. Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) nie jest ujęty w cenie imprezy wyrażonej w PLN. Cena pakietu do realizacji programu podana jest przy opisie wycieczki i jest ¶ci¶le zwi±zana w ilo¶ci± uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany przy grupie 40 osób. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na mniejsz± ilo¶ć osób w grupie i zostanie podana do wiadomo¶ci Podróżnym przed wycieczk±. Powyższa zmiana nie upoważnia Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu. 11. Osoby podróżuj±ce samotnie, które nie chc± dopłacać do pokoju 1–osobowego, będ± dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Podróżny będzie zobligowany do zapłaty połowy stawki dopłaty do pokoju 1–osobowego. 12. W cenie podstawowej oraz przy dopłacie do obiadokolacji PBPO zapewnia realizację posiłków zgodnie z ofert±, natomiast nie gwarantuje realizacji diet specjalistycznych i eliminacyjnych (np. dieta bezglutenowa, dieta wegańska i inne). 13. Ww. wycieczka nie jest przystosowana dla osób o ograniczonej sprawno¶ci ruchowej.


Opis hotelu Sylwester - Białoru¶ według Traveligo.pl

Prezentowany poniżej opis nie jest integraln± czę¶ci± oferty Touroperatora i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jest to jedynie dodatkowa, pomocnicza informacja dla klientów Traveligo.pl

Kraj

BIALORUS

Trasa zagraniczna

Grodno (1) - Bohatyrowicze - Szczuczyn - Murowanka - Wasiliszki - Lida (1) - Nowogródek - Zaosie - Mińsk (2) - Nie¶wież - Mir (1) - Kobryń - Brze¶ć

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przejazd do Grodna. Zwiedzanie królewskiego zielonego miasta na nadniemeńskiej skarpie: Zamki Stary i Nowy, Cerkiew ¶w. Borysa i Gleba na Kołoży - piękny widok na rzekę Niemen. Pałac Batorego, ko¶ciół Bernardyński, dom-muzeum Elizy Orzeszkowej, gmach Teatru Dramatycznego. Spacer w±skimi uliczkami starówki. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 2

¦niadanie. Wyjazd do Bohatyrowicz nad Niemnem, gdzie znajduj± się mogiły Jana i Cecylii, krzyż Powstańców Styczniowych. Następnie przejazd do Szczuczyna, zwiedzanie zespołu pałacowego Druckich - Lubeckich. Postój w Murowance z gotyck± cerkwi± obronn± XVI w. (jeden z najcenniejszych zabytków Białorusi). Krótka wizyta w Wasiliszkach - dom rodzinny Czesława Niemena, ko¶ciół ¶w. Piotra i Pawła. Przejazd do Lidy. Zwiedzanie dawnej stolicy Księstwa Lidzkiego: dominant± miasta jest zamek obronny księcia Gedymina z XIV w., klasztor Pijarów i ciekawy ko¶ciół farny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

¦niadanie. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie: dworek Mickiewicza - muzeum, ruiny zamku Mendoga I, Ko¶ciół Farny - miejsce za¶lubin króla Władysława Jagiełły oraz chrztu Adama Mickiewicza. Przejazd do Zaosia - miejsca narodzin Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku i folwarku rodziny Mickiewiczów. Obiadokolacja. Następnie przejazd do Mińska. Zakwaterowanie w hotelu. Dla chętnych bal sylwestrowy w hotelu (fakultatywnie). Przywitanie Nowego Roku w centrum miasta. Nocleg.

DZIEŃ 4

¦niadanie. Zwiedzanie stolicy Białorusi: Górne - prawosławny Sobór Duchu ¦więtego oraz katolicka Archikatedra imienia Naj¶więtszej Maryi Panny, Plac Wolno¶ci z Ratuszem; Troickie Przedmie¶cie w klimacie XIX-wiecznego Mińska, następnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnik upamiętniaj±cy żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem Niepodległo¶ci - główn± ulic± Mińska, przy której znajduj± się Dom Rz±du - siedziba parlamentu, charakterystyczny Ko¶ciół ¶w. Szymona i ¶w. Heleny zwany "czerwonym ko¶ciołem", gmachy mińskich uniwersytetów. Czas wolny na prospektach i w skwerach z epoki konstruktywizmu z monumentalnymi gmachami Mińska. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

¦niadanie. Przejazd do Nie¶wieża (lista UNESCO) - siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie renesansowego zamku otoczonego wałami, pałacu, wspaniałego parku angielskiego oraz ko¶cioła farny Bożego Ciała z XVI w. - pierwszej barokowej budowli Rzeczypospolitej z kryptami grobowymi rodziny ksi±żęcej. Następnie: starówka i ratusz z podcieniami kupieckimi. Przejazd do Miru (lista UNESCO) z przepięknym zamkiem - rezydencj± ksi±żęcego rodu Radziwiłłów. Zamek w ostatnim czasie został starannie odrestaurowany, położony jest nad malowniczym jeziorem i otoczony parkiem. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6

¦niadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Krótki postój w Kobryniu, gdzie znajduje się rodzinny grób Mickiewiczów. Przejazd do Brze¶cia. Zwiedzanie miasta: Twierdza Brzeska wybudowana w latach 1833-1842, brama Brzeska i Terespolska, ruiny Pałacu Białego, cerkiew ¶w. Mikołaja, Ko¶ciół Podwyższenia Krzyża ¦więtego ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra (kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore). Przejazd do granicy państwa. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych, powrót do poszczególnych miejscowo¶ci. Program jest ramowy i kolejno¶ć zwiedzania może ulec zmianie. Termin: 29.12.2017 - 03.01.2018 Cena katalogowa: 1599 zł

CENA IMPREZY OBEJMUJE

- przejazd komfortowym autokarem (dvd, klimatyzacja, wc, barek) lub wygodnym busem (klimatyzacja, dvd) - 5 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 2-osobowych z łazienk± - 5 ¶niadań i 5 obiadokolacji - opiekę pilota - ubezpieczenie (KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN)

DODATKOWO PŁATNE

pakiet do realizacji programu: 70 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

DOPŁATY OPCJONALNE

- dopłata do pokoju 1-osobowego: 500 zł - dopłata do wizy białoruskiej: 120 zł - dopłata do balu sylwestrowego: 395 zł

21 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizow±

* 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, aktualne, kolorowe, matowe, en face (na wprost), na jasnym tle) * wypełniony wniosek wizowy * paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi z co najmniej dwiema wolnymi stronami

WAŻNE INFORMACJE

1. Wycieczki będ± realizowane w zależno¶ci od ilo¶ci uczestników w grupie: wygodnymi autokarami lub wygodnymi busami. 2. Niektóre poł±czenia krajowe mog± być realizowane innymi ¶rodkami transportu niż autokar (bus, samochód osobowy, autokar liniowy, poci±g). Trasy antenowe obsługiwane s± bez pilota. 3. Wyjazd *antenkowy za dopłat± z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 os. wsiadaj±cych. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób PBP OLSZTYN ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowo¶ci. Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku Klient wybiera wyjazd z innej miejscowo¶ci gwarantowanej. 4. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe s± przesiadki. 5. Godziny i miejsca wsiadania mog± ulec zmianie, po wcze¶niejszym poinformowaniu Klienta. 6. Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne oraz koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide lub inne) nie jest ujęty w cenie imprezy wyrażonej w PLN. Cena pakietu do realizacji programu podana jest przy opisach poszczególnych wycieczek. Obligatoryjny koszt pakietu dotycz±cy realizacji programu jest kalkulowany przy grupie min. 40 osób. Przy mniejszej ilo¶ci uczestników cena pakietu zostanie przeliczona na odpowiedni± ilo¶ć osób w grupie i podana do wiadomo¶ci uczestników przed wycieczk±. Cena pakietu może być podwyższona maksymalnie o 25% podanej ceny w EUR/GBP/inna waluta. Powyższa zmiana nie upoważnia Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. 7. Osoby podróżuj±ce samotnie, które nie chc± dopłacać do pokoju 1-osobowego, będ± dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2-osobowym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Klient będzie musiał zapłacić połowę stawki dopłaty do pokoju 1 - osobowego. 8. Kolejno¶ć zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w głównym transporcie.Wycieczka pochodzi z oferty PBP Olsztyn, który jest polskim touroperatorem specjalizuj±cym się w wycieczkach objazdowych autokarowych i samolotowych po Europie. Założeniem biura jest tworzenie oferty wycieczek, które kształc± i na długo zapadaj± w pamięć turysty. Programy tworzone s± w oparciu o do¶wiadczenie i pracę wykwalifikowanej kadry, tak aby spełniały oczekiwania polskiego rynku. Jako bezpo¶redni organizator wycieczek angażuje się w tworzenie i realizację wycieczek objazdowych zapewniaj±c wysok± jako¶ć i dobre warunki zarówno transportu jak i wypoczynku.

Najlepszym dowodem na niezawodno¶ci usług PBP Olsztyn jest wiele pozytywnych opinii zadowolonych klientów oraz owocna współpraca z agencjami turystycznymi.