cellphone

Z nami zaplanujesz udane wakacje!Blisko 240 000 zadowolonych klientów od 2004 roku!

 • Jeste¶my Członkiem Polskiego Zwi±zku Touroperatorów
 • money
 • PIT

Infolinia i rezerwacja pon.-pt. 8:30-20:00; sob. 10:00-16:00; nd. 10-18

Wakacje Last Minute
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
 • Wycieczka objazdowa Białoru¶, Białoru¶
1 / 25

Wycieczka objazdowa Białoru¶
star 3

Białoru¶
Ocena wycieczki objazdowej Białoru¶:
0.0 / 5
¦rednia z 0 opinii
Ocena hotelu:
0.0 / 5
¦rednia z 0 opinii
Najbliższy termin
 • Termin:
 • 06 listopada 2018
Najtańszy termin
 • Termin:
 • 07 listopada 2018

Wycieczka objazdowa Białoru¶ w ofercie Biura podróży:

PBP Olsztyn

Szukasz wakacji w kraju Białoru¶?

zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.

Kraj

BIALORUS

Trasa zagraniczna

ok. Grodna (1) - Grodno - Bohatyrowicze - Szczuczyn - Murowanka - Wasiliszki - Lida (1) - Nowogródek - jezioro ¦witeĽ - Zaosie - Mińsk (2) - Nie¶wież - Mir (1) - Kobryń - Brze¶ć

DZIEŃ 1

Zbiórka uczestników i wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem. Przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przejazd do Grodna. Zwiedzanie królewskiego zielonego miasta na nadniemeńskiej skarpie: Zamki Stary i Nowy, cerkiew ¶w. Borysa i Gleba na Kołoży - piękny widok na rzekę Niemen, katedra, pałac Batorego, ko¶ciół bernardyński, dom-muzeum Elizy Orzeszkowej, gmach Teatru Dramatycznego. Spacer w±skimi uliczkami starówki. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 360 km.

DZIEŃ 2

¦niadanie. Wyjazd do Bohatyrowicz nad Niemnem, gdzie znajduj± się mogiły Jana i Cecylii, krzyż Powstańców Styczniowych. Następnie przejazd do Szczuczyna, zwiedzanie zespołu pałacowego Druckich-Lubeckich. Postój w Murowance z gotyck± cerkwi± obronn± XVI w. (jeden z najcenniejszych zabytków Białorusi). Krótka wizyta w Wasiliszkach - dom rodzinny Czesława Niemena, ko¶ciół ¶w. Piotra i Pawła. Przejazd do Lidy. Zwiedzanie dawnej stolicy Księstwa Lidzkiego: zamek obronny księcia Gedymina z XIV w., klasztor Pijarów i ko¶ciół farny. Rejs stateczkiem po Niemnie. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 150 km.

DZIEŃ 3

¦niadanie. Przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie, m.in.: dworek Mickiewicza - muzeum, ruiny zamku Mendoga I, ko¶ciół Farny - miejsce za¶lubin króla Władysława Jagiełły oraz chrztu Adama Mickiewicza. Podziwianie przepięknych krajobrazów podczas postoju nad jeziorem ¦witeĽ. Przejazd do Zaosia - miejsca narodzin Adama Mickiewicza. Zwiedzanie dworku i folwarku rodziny Mickiewiczów. Następnie przejazd w kierunku Mińska. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 250 km.

DZIEŃ 4

¦niadanie. Zwiedzanie stolicy Białorusi: Górne Miasto - prawosławny sobór Ducha ¦więtego oraz katolicka archikatedra imienia Naj¶więtszej Maryi Panny, Plac Wolno¶ci z Ratuszem; Troickie Przedmie¶cie w klimacie XIX-wiecznego Mińska, następnie Troicka Góra z budynkiem Opery; Wyspa Łez z pomnikiem upamiętniaj±cym żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie. Przejazd Prospektem Niepodległo¶ci - główn± ulic± Mińska, przy której znajduj± się Dom Rz±du - siedziba parlamentu, charakterystyczny Ko¶ciół ¶w. Szymona i ¶w. Heleny zwany "czerwonym ko¶ciołem", gmachy mińskich uniwersytetów. Panorama miasta z tarasu widokowego w gmachu Biblioteki Narodowej. Czas wolny na prospektach i w skwerach. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 30 km.

DZIEŃ 5

¦niadanie. Przejazd do Nie¶wieża (lista UNESCO) - siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie renesansowego zamku otoczonego wałami, pałacu, wspaniałego parku angielskiego oraz ko¶cioła farny Bożego Ciała z XVI w. - pierwszej barokowej budowli Rzeczypospolitej z kryptami grobowymi rodziny ksi±żęcej. Następnie starówka i Ratusz z podcieniami kupieckimi. Przejazd do Miru (lista UNESCO) z przepięknym zamkiem - rezydencj± ksi±żęcego rodu Radziwiłłów. Zamek został ostatnio starannie odrestaurowany, położony jest nad malowniczym jeziorem i otoczony parkiem. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. Trasa: ok. 150 km.

DZIEŃ 6

¦niadanie. Wyjazd w kierunku kraju. Krótki postój w Kobryniu, gdzie znajduje się rodzinny grób Mickiewiczów. Przejazd do Brze¶cia. Zwiedzanie miasta, m.in.: Twierdza Brzeska wybudowana w latach 1833-1842, brama Brzeska i Terespolska, ruiny Pałacu Białego, cerkiew ¶w. Mikołaja, ko¶ciół Podwyższenia Krzyża ¦więtego ze słynnym obrazem Matki Boskiej Ocalenia w sukience z pozłacanego srebra (kopia wizerunku z rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore). Przejazd do kraju. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. Uwaga: powrót do niektórych miejscowo¶ci w godzinach porannych dnia następnego. Trasa: ok. 470 km. Cało¶ć trasy: ok. 1410 km. Program jest ramowy i kolejno¶ć zwiedzania może ulec zmianie.

CENA IMPREZY OBEJMUJE

- przejazd komfortowym autokarem (dvd, klimatyzacja, wc, barek) lub wygodnym busem (klimatyzacja, dvd) - 5 noclegów w hotelach**+/*** w pokojach 2-osobowych z łazienk± - 5 ¶niadań i 5 obiadokolacji - opiekę pilota - ubezpieczenie (KL 10.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1.000 PLN)

DODATKOWO PŁATNE

- pakiet do realizacji programu wycieczki: 80 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, rejs statkiem po Niemnie, zestaw słuchawkowy Tour Guide) płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki

DOPŁATY OPCJONALNE

- dopłata do pokoju 1-osobowego: 500 zł - dopłata do wizy białoruskiej: 120 zł

21 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizow±

1) 1 zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, aktualne, kolorowe, matowe, en face (na wprost), na jasnym tle) 2) wypełniony wniosek wizowy 3) paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z terytorium Białorusi z co najmniej dwiema wolnymi stronami

WAŻNE INFORMACJE

1. Wycieczki będ± realizowane w zależno¶ci od ilo¶ci uczestników w grupie: wygodnymi autokarami lub wygodnymi busami. 2. Niektóre poł±czenia krajowe mog± być realizowane innymi ¶rodkami transportu niż autokar (bus, samochód osobowy, autokar liniowy, poci±g). Trasy antenowe obsługiwane s± bez pilota. 3. Wyjazd *antenkowy za dopłat± z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 os. wsiadaj±cych. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób PBP OLSZTYN ma prawo anulować wyjazd z danej miejscowo¶ci. Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W takim przypadku Klient wybiera wyjazd z innej miejscowo¶ci gwarantowanej. 4. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe s± przesiadki. 5. Godziny i miejsca wsiadania mog± ulec zmianie, po wcze¶niejszym poinformowaniu Klienta. 6. Pakiet do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne oraz koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide lub inne) nie jest ujęty w cenie imprezy wyrażonej w PLN. Cena pakietu do realizacji programu podana jest przy opisach poszczególnych wycieczek. Obligatoryjny koszt pakietu dotycz±cy realizacji programu jest kalkulowany przy grupie min. 40 osób. Przy mniejszej ilo¶ci uczestników cena pakietu zostanie przeliczona na odpowiedni± ilo¶ć osób w grupie i podana do wiadomo¶ci uczestników przed wycieczk±. Cena pakietu może być podwyższona maksymalnie o 25% podanej ceny w EUR/GBP/inna waluta. Powyższa zmiana nie upoważnia Klienta do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. 7. Osoby podróżuj±ce samotnie, które nie chc± dopłacać do pokoju 1-osobowego, będ± dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2-osobowym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Klient będzie musiał zapłacić połowę stawki dopłaty do pokoju 1-osobowego. 8. Kolejno¶ć zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w głównym transporcie.


Opis hotelu Białoru¶ według Traveligo.pl

Prezentowany poniżej opis nie jest integraln± czę¶ci± oferty Touroperatora i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jest to jedynie dodatkowa, pomocnicza informacja dla klientów Traveligo.pl

Kraj

BIALORUS BIAŁORU¦: Białoru¶ to dla Polaków kraj mało znany i przez to niedoceniany. A przyjechać tu naprawdę warto - na ponowne "odkrycie" czekaj± m.in. wiekowe ko¶cioły i cerkwie, niszczej±ce synagogi, rezydencje szlacheckie, liczne polonika i relikty epoki komunizmu. Białoru¶ spod znaku krzyża i spod znaku sierpa i młota. Białoru¶ gospodarki planowej i dziewiczej przyrody. Białoru¶ to kraj, w którym na nowo odnajdziemy sens prawdziwej podróży.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

1 DZIEŃ Wyjazd w godzinach wieczornych 2 DZIEŃ Przyjazd na Białoru¶ w godzinach porannych. Grodno - jedno z najbardziej polskich miast na Białorusi. Przepięknie położone nad Niemnem. Zwiedzanie - Stary Zamek poł±czony z Nowym, Ko¶ciół Katedralny z XVI-XVIII w., klasztor Bernardynów, ko¶ciół Brygidek, cerkiew Borysa i Gleba, dom Elizy Orzeszkowej oraz jej grób. Stare Wasyliszki - dom rodzinny Czesława Niemena. Nowogródek - zamek, muzeum Mickiewicza, ko¶ciół parafialny Michała Archanioła, Fara w której Mickiewicz był ochrzczony i szkoły przyklasztornej, do której uczęszczał. Obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEŃ ¦niadanie Mir - gotycki zamek Radziwiłłów. Mińsk - stolica Białorusi - Plac Niepodległo¶ci największy i najważniejszy plac stolicy z siedzib± parlamentu, jedna z najstarszych ¶wi±tyń Sobór ¶w. Piotra i Pawła, Archikatedra Imienia Naj¶więtszej Maryi Panny, Cmentarz Kalwaryjski zwany "cmentarzem szlachty polskiej", bo pochowanych jest tam wielu wybitnych rodaków. Obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEŃ ¦niadanie. Tuchanowicze - miejsce gdzie A. Mickiewicz poznał Marylę - park dworski, Altana Lipowa miejsce spotkań zakochanych. Zaosie - dworek Mickiewiczów. Brze¶ć - twierdza zbudowana na wyspie. Wyjazd do Polski. 5 DZIEŃ Powrót do Polski w godzinach porannych.

OFERTA DLA SINGLI

Istnieje możliwo¶ć zakwaterowania - w pokoju dwuosobowym z możliwo¶ci± dokwaterowania (DOK) lub - w pokoju na wył±czno¶ć/bez możliwo¶ci dokwaterowania (SGL).

CENA ZAWIERA

przejazd autokarem 2 noclegi standard turystyczny (pokoje z łazienkami) 2 ¶niadania pilot-przewodnik ubezpieczenie NNW i KL

CENA NIE ZAWIERA

Dopłata do 2 obiadokolacji +80 zł/os. Obligatoryjnej dopłaty do wizy białoruskiej w wysoko¶ci 60 zł/os. Cena nie zawiera kosztów wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 20 EUR/os. oraz lokalnych przewodników. Istnieje możliwo¶ć wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

UWAGI

Biuro Podróży Index nie ponosi odpowiedzialno¶ci za spóĽnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przej¶cia graniczne, blokady, strajki). Na trasach dojazdowych w Polsce poł±czenia mog± być realizowane przy minimum 10 osobach autokarami turystycznymi, mikrobusami lub transportem publicznym po wcze¶niejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. W zależno¶ci od wyjazdu jest możliwa przesiadka do wła¶ciwego autokaru w Katowicach, Krakowie lub Wrocławiu. Czas trwania przesiadek ok. 30 min. przejazd autokarem, 2 noclegi standard turystyczny (pokoje z łazienkami), 2 ¶niadania, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW i KL Cena nie zawiera kosztów wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 20 EUR/os. oraz lokalnych przewodników.Wycieczka pochodzi z oferty PBP Olsztyn, który jest polskim touroperatorem specjalizuj±cym się w wycieczkach objazdowych autokarowych i samolotowych po Europie. Założeniem biura jest tworzenie oferty wycieczek, które kształc± i na długo zapadaj± w pamięć turysty. Programy tworzone s± w oparciu o do¶wiadczenie i pracę wykwalifikowanej kadry, tak aby spełniały oczekiwania polskiego rynku. Jako bezpo¶redni organizator wycieczek angażuje się w tworzenie i realizację wycieczek objazdowych zapewniaj±c wysok± jako¶ć i dobre warunki zarówno transportu jak i wypoczynku.

Najlepszym dowodem na niezawodno¶ci usług PBP Olsztyn jest wiele pozytywnych opinii zadowolonych klientów oraz owocna współpraca z agencjami turystycznymi.


Index

Szukasz wakacji w kraju Białoru¶?

zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie.

Kraj

BIALORUS BIAŁORU¦: Białoru¶ to dla Polaków kraj mało znany i przez to niedoceniany. A przyjechać tu naprawdę warto - na ponowne "odkrycie" czekaj± m.in. wiekowe ko¶cioły i cerkwie, niszczej±ce synagogi, rezydencje szlacheckie, liczne polonika i relikty epoki komunizmu. Białoru¶ spod znaku krzyża i spod znaku sierpa i młota. Białoru¶ gospodarki planowej i dziewiczej przyrody. Białoru¶ to kraj, w którym na nowo odnajdziemy sens prawdziwej podróży.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

1 DZIEŃ Wyjazd w godzinach wieczornych 2 DZIEŃ Przyjazd na Białoru¶ w godzinach porannych. Grodno - jedno z najbardziej polskich miast na Białorusi. Przepięknie położone nad Niemnem. Zwiedzanie - Stary Zamek poł±czony z Nowym, Ko¶ciół Katedralny z XVI-XVIII w., klasztor Bernardynów, ko¶ciół Brygidek, cerkiew Borysa i Gleba, dom Elizy Orzeszkowej oraz jej grób. Stare Wasyliszki - dom rodzinny Czesława Niemena. Nowogródek - zamek, muzeum Mickiewicza, ko¶ciół parafialny Michała Archanioła, Fara w której Mickiewicz był ochrzczony i szkoły przyklasztornej, do której uczęszczał. Obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEŃ ¦niadanie Mińsk - stolica Białorusi - Plac Niepodległo¶ci największy i najważniejszy plac stolicy z siedzib± parlamentu, jedna z najstarszych ¶wi±tyń Sobór ¶w. Piotra i Pawła, Archikatedra Imienia Naj¶więtszej Maryi Panny, Cmentarz Kalwaryjski zwany "cmentarzem szlachty polskiej", bo pochowanych jest tam wielu wybitnych rodaków. Obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEŃ ¦niadanie. Mir - gotycki zamek Radziwiłłów. Tuchanowicze - miejsce gdzie A. Mickiewicz poznał Marylę - park dworski, Altana Lipowa miejsce spotkań zakochanych. Zaosie - dworek Mickiewiczów. Brze¶ć - twierdza zbudowana na wyspie. Wyjazd do Polski. 5 DZIEŃ Powrót do Polski w godzinach porannych.

OFERTA DLA SINGLI

Istnieje możliwo¶ć zakwaterowania - w pokoju dwuosobowym z możliwo¶ci± dokwaterowania (DOK) lub - w pokoju na wył±czno¶ć/bez możliwo¶ci dokwaterowania (SGL).

CENA ZAWIERA

2 noclegi standard turystyczny (pokoje z łazienkami) 2 ¶niadania 2 obiadokolacje pilot-przewodnik przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV) ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna)

DOPŁATY OBLIGATORYJNE

60 EUR/os. płatna u pilota (koszty zwi±zane z realizacj± programu - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi, opłaty miejscowe) Wiza białoruska - 65 zł/os. (przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki w formularzu należy wybrać dopłatę przy każdym uczestniku)

DOPŁATY FAKULTATYWNE

Bezpo¶rednio przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki istnieje możliwo¶ć wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

UWAGI

- KAŻDY UCZESTNIK MUSI MIEĆ PRZY SOBIE PASZPORT WAŻNY MINIMUM 6 MIESIĘCY OD DATY POWROTU! - Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i wła¶ciwym dokumentem tożsamo¶ci (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych - odpowiednio dowód osobisty lub paszport), który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem. Bez ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamo¶ci uczestnik nie może wzi±ć udziału w imprezie. Aktualne informacje dotycz±ce dokumentów podróżnych można znaleĽć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: polakzagranica.msz.gov.pl - Podany przy ofercie program imprezy jest programem ramowym - kolejno¶ć zwiedzania może ulec zmianie, a decyzje o kolejno¶ci zwiedzania podejmuje pilot. - Podane przy ofercie kwoty na bilety wstępu/ceny biletów wstępu s± orientacyjne i mog± one ulec zmianie niezależnie od BP INDEX, dlatego też prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. - W dniu wyjazdu należy pojawić się na miejscu zbiórki około 15 minut przed planowan± godzin± wyjazdu. - BP INDEX nie ponosi odpowiedzialno¶ci za spóĽnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przej¶cia graniczne, blokady, strajki). Na trasach dojazdowych w Polsce poł±czenia mog± być realizowane przy min. 10 osobach autokarami turystycznymi, mikrobusami lub transportem publicznym po wcze¶niejszej rezerwacji miejsc przez BP INDEX. W zależno¶ci od wyjazdu możliwa jest przesiadka do wła¶ciwego autokaru w Katowicach, Krakowie lub Wrocławiu. Czas trwania przesiadek ok. 30 min. - Bezpo¶rednio przy dokonywaniu rezerwacji imprezy istnieje możliwo¶ć wykupienia dodatkowego ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej pokrywaj±cego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wyst±pienia sytuacji losowych (np. choroby). Ubezpieczenie wynosi 2,6 % ceny imprezy. - Faktury za wyjazd wystawiamy na pro¶bę klienta, ale nie wcze¶niej niż 30 dni przed wyjazdem i po opłaceniu cało¶ci należno¶ci. W celu otrzymania faktury prosimy o wypełnienie formularza na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/faktury - Z ważnymi uwagami dla podróżnych oraz najczę¶ciej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych 2 noclegi standard turystyczny (pokoje z łazienkami), 2 ¶niadania, 2 obiadokolacje, pilot-przewodnik, przejazd autokarem (barek, wc, klimatyzacja, TV), ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 zł, Bagaż 800 zł (TU Signal Iduna)

DOPŁATY OBLIGATORYJNE

60 EUR/os. płatna u pilota (koszty zwi±zane z realizacj± programu - bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscowi, opłaty miejscowe), Wiza białoruska - 65 zł/os. (płatna obligatoryjnie bezpo¶rednio przy dokonywaniu rezerwacji)


Opis hotelu Białoru¶ według Traveligo.pl

Prezentowany poniżej opis nie jest integraln± czę¶ci± oferty Touroperatora i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jest to jedynie dodatkowa, pomocnicza informacja dla klientów Traveligo.pl

Kraj

BIALORUS BIAŁORU¦: Białoru¶ to dla Polaków kraj mało znany i przez to niedoceniany. A przyjechać tu naprawdę warto - na ponowne "odkrycie" czekaj± m.in. wiekowe ko¶cioły i cerkwie, niszczej±ce synagogi, rezydencje szlacheckie, liczne polonika i relikty epoki komunizmu. Białoru¶ spod znaku krzyża i spod znaku sierpa i młota. Białoru¶ gospodarki planowej i dziewiczej przyrody. Białoru¶ to kraj, w którym na nowo odnajdziemy sens prawdziwej podróży.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

1 DZIEŃ Wyjazd w godzinach wieczornych 2 DZIEŃ Przyjazd na Białoru¶ w godzinach porannych. Grodno - jedno z najbardziej polskich miast na Białorusi. Przepięknie położone nad Niemnem. Zwiedzanie - Stary Zamek poł±czony z Nowym, Ko¶ciół Katedralny z XVI-XVIII w., klasztor Bernardynów, ko¶ciół Brygidek, cerkiew Borysa i Gleba, dom Elizy Orzeszkowej oraz jej grób. Stare Wasyliszki - dom rodzinny Czesława Niemena. Nowogródek - zamek, muzeum Mickiewicza, ko¶ciół parafialny Michała Archanioła, Fara w której Mickiewicz był ochrzczony i szkoły przyklasztornej, do której uczęszczał. Obiadokolacja, nocleg. 3 DZIEŃ ¦niadanie Mir - gotycki zamek Radziwiłłów. Mińsk - stolica Białorusi - Plac Niepodległo¶ci największy i najważniejszy plac stolicy z siedzib± parlamentu, jedna z najstarszych ¶wi±tyń Sobór ¶w. Piotra i Pawła, Archikatedra Imienia Naj¶więtszej Maryi Panny, Cmentarz Kalwaryjski zwany "cmentarzem szlachty polskiej", bo pochowanych jest tam wielu wybitnych rodaków. Obiadokolacja, nocleg. 4 DZIEŃ ¦niadanie. Tuchanowicze - miejsce gdzie A. Mickiewicz poznał Marylę - park dworski, Altana Lipowa miejsce spotkań zakochanych. Zaosie - dworek Mickiewiczów. Brze¶ć - twierdza zbudowana na wyspie. Wyjazd do Polski. 5 DZIEŃ Powrót do Polski w godzinach porannych.

OFERTA DLA SINGLI

Istnieje możliwo¶ć zakwaterowania - w pokoju dwuosobowym z możliwo¶ci± dokwaterowania (DOK) lub - w pokoju na wył±czno¶ć/bez możliwo¶ci dokwaterowania (SGL).

CENA ZAWIERA

przejazd autokarem 2 noclegi standard turystyczny (pokoje z łazienkami) 2 ¶niadania pilot-przewodnik ubezpieczenie NNW i KL

CENA NIE ZAWIERA

Dopłata do 2 obiadokolacji +80 zł/os. Obligatoryjnej dopłaty do wizy białoruskiej w wysoko¶ci 60 zł/os. Cena nie zawiera kosztów wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 20 EUR/os. oraz lokalnych przewodników. Istnieje możliwo¶ć wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

UWAGI

Biuro Podróży Index nie ponosi odpowiedzialno¶ci za spóĽnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przej¶cia graniczne, blokady, strajki). Na trasach dojazdowych w Polsce poł±czenia mog± być realizowane przy minimum 10 osobach autokarami turystycznymi, mikrobusami lub transportem publicznym po wcze¶niejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. W zależno¶ci od wyjazdu jest możliwa przesiadka do wła¶ciwego autokaru w Katowicach, Krakowie lub Wrocławiu. Czas trwania przesiadek ok. 30 min. przejazd autokarem, 2 noclegi standard turystyczny (pokoje z łazienkami), 2 ¶niadania, pilot-przewodnik, ubezpieczenie NNW i KL Cena nie zawiera kosztów wstępów do zwiedzanych obiektów ok. 20 EUR/os. oraz lokalnych przewodników.Wycieczka pochodzi z oferty Biura Podróży Index, które działa na polskim rynku od 1994 roku. Biuro Podróży Index jest liderem w Polsce w organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży. Od lat ł±czy wiedzę z do¶wiadczeniem i pasję z przyjemno¶ci±. Biuro należy do ¦l±skiej i Polskiej Izby Turystyki, posiada liczne certyfikaty i referencje oraz gwarancje ubezpieczeniow± Signal Iduna.

W ofercie Biura Podróży Index znajduje się także mnóstwo wycieczek objazdowych do najciekawszych zak±tków Europy - wycieczki do Rzymu, Paryża, Budapesztu i wiele innych, a także dłuższe programy. Można skorzystać także z propozycji wczasów zagranicznych autokarem w popularnej opcji all inclusive.

Każdego roku na wycieczki Biura Podróży Index wyjeżdża ponad 60 000 osób. Oferta obejmuje kolonie, obozy i wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży, wycieczki zagraniczne, wczasy autokarem oraz wyjazdy dla grup zorganizowanych.


Opinie o wycieczce objazdowej Białoru¶

Białoru¶ - możliwo¶ci zakwaterowania:

Pokój 2 osobowy
Pokój Dwuosobowy dla 1 os. z Dokwaterowaniem
Pokój Dwuosobowy dla 1 osoby (Single)
Pokój Dwuosobowy
Pokój Trzyosobowy
Pokój 1 osobowy

Masz pytania o Wycieczkę objazdow± Białoru¶? Zadzwoń lub napisz!

Pn-pt 8:30-20:00 sob 10:00-16:00 nd 10:00-18:00