cellphone519195695

Z nami zaplanujesz udane wakacje!Blisko 240 000 zadowolonych klientów od 2004 roku!

  • Jesteśmy Członkiem Polskiego Związku Touroperatorów
  • money
  • PIT

Infolinia i rezerwacja pon.-pt. 8:30-20:00; sob.-nd. 10:00-18:00

Last Minute

Gwarancja najniższej ceny

Nie znajdziesz taniej swoich wakacji! Jesteśmy i będziemy zawsze najtańsi, dla Was, specjalnie od TraveliGo.pl


Biura podróży oferują różne wycieczki a w TraveliGo.pl proponujemy Gwarancję
Najniższej Ceny i obiecujemy najwyższą jakość obsługi. Jeśli jednak udałoby Ci się znaleźć swoją wycieczkę taniej niż w TraveliGo.pl, zwrócimy Ci
różnicę w cenie powiększoną o 50 zł bonusu na kolejną rezerwację.

Szczegółowy regulamin:

1.Organizatorem akcji Gwarancja Najniższej Ceny jest Grupa Traveligo Sp. z o.o., która gwarantuje, że Klient dokonujący zakupu wyjazdu nie znajdzie danego dnia o danej godzinie w innym biurze podróży tej samej oferty w niższej cenie. /dostępność, świadczenia, warunki oraz ostateczna cena muszą zostać każdorazowo pisemnie potwierdzone (e-mailem i faxem) przez firmę Grupa Traveligo Sp. z o.o./

2.Pojęcie taka sama oferta turystyczna oznacza ofertę turystyczną:
- organizowaną przez tego samego touroperatora;
- z identycznymi świadczeniami (ten sam hotel, identyczny rodzaj pokoju, ten sam rodzaj wyżywienia, taki sam okres pobytu, ten sam rodzaj ubezpieczenia);
- z takimi samymi warunkami przelotu (w szczególności ten sam termin wylotu z tego samego miasta, przelot tą samą linią lotniczą)

3.Gwarancja najniższej ceny  obejmuje wyłącznie usługi turystyczne zakupione w portalu Traveligo.pl - wycieczki sprzedawane na podstawie umowy agencyjnej z touroperatorem działającym w Polsce.

5.Gwarancja Najniższej Ceny  obowiązuje wyłącznie w dniu zakupu imprezy turystycznej w TraveliGo.pl i obejmuje wyłącznie imprezy, na które są wciąż wolne miejsca. Za datę zakupu usługi turystycznej uważa się dzień, w którym klient podpisal umowę i równocześnie w tym samym dniu dokonał wpłaty należności za tę usługę na konto bankowe TraveliGo.pl

6.Gwarancja Najniższej Ceny oznacza, że Grupa Traveligo Sp z o. o. gwarantuje wszystkim swoim klientom, dokonującym zakupu imprezy turystycznej, że w żadnym innym biurze podróży, zarejestrowanym i działającym na terenie Polski, nie będą mogli kupić w tym  samym dniu, o tej samej godzinie, tej samej oferty turystycznej, z takimi samymi świadczeniami i warunkami podróży, w niższej cenie.

7. Klient otrzyma zwrot różnicy w cenie jeśli znajdzie w innym biurze podróży (danego dnia, o tej samej godzinie)wycieczkę organizowaną przez tego samego touroperatora i o takich samych świadczeniach (termin, miejsce wylotu i linie lotnicze obsługujące przelot, hotel, rodzaj pokoju, rodzaj wyżywienia, ten sam rodzaj ubezpieczenia, ten sam przelicznik kursu walut, ten sam numer oferty promocyjnej/numer komunikatu organizatora).

8.Dowodem dokunemtującym zaistnienie różnicy w cenie musi być zaświadczenie wystawione przez inne biuro podróży, zawierające jego dokładne dane adresowe, datę wystawienia i pieczątkę , potwierdzające, że usługa turystyczna cechująca się określonymi świadczeniami i warunkami opisanymi powyżej jest dostępna w tym biurze podróży, w danym dniu po określonej cenie, niższej niż cena zapłacona przez klienta tego samego dnia w portalu TraveliGo.pl.

9.Autentyczność znalezienia niższej ceny musi być poświadczona przez pieczątkę innego biura podróży oraz czytelny podpis pracownika tego biura. Poświadczone w tej sposób oferty należy przesłać mailem na adres marketing@traveligo.pl i faksem na numer 022 870 33 86.

10.Jeśli Klient znajdzie w innym biurze podróży ta samą ofertę w niższej cenie, otrzyma nie tylko zwrot różnicy, ale zostanie również nagrodzony bonem wakacyjnym o wartości 50 PLN na rezerwację w TraveliGo.pl (Bon ważny jest przez 6 miesięcy)

11. Grupa Traveligo Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, aktualna treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Spółki.