Zaplanuj udane wakacje Dołącz do 181 000 zadowolonych Klientów,
którzy podróżowali z nami od 2004

Certyfikaty
  • Jesteśmy Członkiem Polskiego Związku Touroperatorów
  • money
  • rzetelna firma
  • firma wiarygodna finansowo
Infolinia i rezerwacja
  • 22 517 16 00 Dla abonentów spoza TP SA oraz z sieci kom.
    Pn - Pt 8:30 - 23:00. Weekendy: 10:00 - 20:00
  • 801 407 406 Dla abonentów TP SA - 49 gr/min
    Pn - Pt 8:30 - 23:00. Weekendy: 10:00 - 20:00
Tunezja

figure Budapeszt

Wszystkie przewodniki

Budapeszt

Pozycja submenu
Budapeszt

Stolica Republiki Węgierskiej liczy ponad dwa miliony mieszkańców, dokładnie jedną piątą ludności Węgier i zajmuje 525 km² powierzchni. Z tego 173 km² przypada na górzystą Budę i Obudę położone po prawej stronie płynącego przez miasto Dunaju, a 352 km² - na płaski Peszt po lewej stronie rzeki. Budapeszt powstał w 1873 r. z połączenia trzech miast – Budy, Obudy i Pesztu. Jest miastem dziewięciu wzgórz, z którego najwyższe – Góra Jana (János-hegy) liczy 529 m n.p.m. 

 

Budapeszt, nazywany małym Paryżem Europy środkowo-wschodniej, szczyci się zabytkami nie tylko rodzimej, tysiącstuletniej węgierskiej kultury, ale również obiektami pochodzącymi ze znacznie wcześniejszych, rzymskich czasów, a także z okresu panowania Turków w XVI i XVII w. W najnowszych czasach duży wpływ na ukształtowanie miasta miał dualistyczny związek z Austrią. Stąd niezwykłe bogactwo zbudowanych w różnych stylach gmachów, świątyń i muzeów.

 

W Budapeszcie jest aż 60 muzeów i galerii, w których zgromadzono zbiory dzieł sztuki własnej i światowej, prezentujące rozwój różnych dziedzin życia. Na cele muzealne zostały też przeznaczone w 1980 r. przestronne wnętrza Zamku Królewskiego. W największych muzeach – Muzeum Narodowym, Galerii Narodowej i Muzeum Historii Budapesztu – często urządzane są okazjonalne wystawy, które cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i turystów.

 

Zachowało się niewiele średniowiecznych i renesansowych kościołów, gdyż w czasie 150-letniego panowania Turcy zamienili świątynie na meczety, a te zostały zniszczone podczas ataku wojsk chrześcijańskich na Budę i Peszt. Większość świątyń skupiona jest w centrum Budy i Pesztu. Na obrzeżach znajduje się zaledwie kilka obiektów sakralnych o wyróżniającej się architekturze.

 

Budapeszt jest jednym z największych miast-kąpielisk w Europie i w 1934 r. został uznany za uzdrowisko. Z 80 naturalnych źródeł wypływa codziennie 80 milionów litrów bogatej w minerały, gorącej wody. Największe skupiska naturalnych źródeł znajdują się u stóp Góry Gellérta, przy nabrzeżu mostu Małgorzaty po stronie Budy i w dalekiej Obudzie. Czwartym skupiskiem jest Wyspa Małgorzaty. Budapeszt od stuleci w pełni wykorzystuje swoje naturalne bogactwo, dysponując czterdziestoma rozmaitych łaźniami, kąpieliskami oraz pływalniami.

 

Budę z Pesztem łączy siedem mostów drogowych. Zbudowane w różnych latach i różnych stylach stworzyły wspaniałą panoramę, którą najlepiej podziwia się z Góry Gellérta.

 

Budapeszt w pełni wykorzystał możliwości, jakie stworzyła rzeka. Wszystkie najważniejsze i najpiękniejsze gmachy Budy i Pesztu – Zamek Królewski, pałace starówki, parlament i kościoły – stoją wzdłuż Dunaju, na jego obu brzegach.

 

WZGÓRZE  ZAMKOWE  I  STARE  MIASTO

Góra nazwana Budą, na której zbudowano zamek i na której wokół kościoła Macieja rozlokowało się miasto, ma 1,5 km długości, 0,5  km szerokości (w najszerszym miejscu), a wznosi się 180 m n.p.m. Pod koniec II wojny światowej niemal wszystkie domy starówki zostały zniszczone, a Zamek Królewski całkowicie spalony. Po wojnie zamek i starówkę zrekonstruowano, przywracając tej części miasta dawny blask.

 

Zamek Królewski – dzisiejszy kształt uzyskał po zniszczeniu w lutym 1945 r. Węgierscy archeolodzy i historycy opracowali koncepcję odsłonięcia zburzonego w XVII w. gotyckiego pałacu, na którego gruzach swoje monumentalne gmachy postawili Habsburgowie. Zrekonstruowano mury obronne i komnaty królewskie, odbudowano  wszystkie skrzydła pałacu.

 

Muzeum Historii Budapesztu – Od momentu zjednoczenia miasta w 1873 r. zaczęto gromadzić zbiory dotyczące dziejów stolicy Węgier. Muzeum eksponuje je w kilku miejscach. Znajdują się tu cztery stałe ekspozycje, m.in.: "Pałac Królewski średniowiecznej Budy" (na wystawie prezentowane są autentyczne przedmioty, broń i pieczęcie; gotyckie rzeźby, które zdobiły królewskie komnaty), "Budapeszt w średniowieczu" (rozwój osad od czasów rzymskich aż do osiedlenia się Węgrów w XIII w., archeologiczne wykopaliska Budapesztu).

 

Węgierska Galeria Narodowa utworzona w 1957 r. przejęła gromadzone od 1839 r. przez różne towarzystwa miłośników sztuk pięknych, zbiory eksponowane do tej pory w Muzeum Narodowym i Muzeum Sztuk Pięknych. W 1975 r. na siedzibę Galerii Narodowej przeznaczono wychodzące na Dunaj, reprezentacyjne skrzydła pałacowe Zamku Królewskiego. Dzięki temu można było utworzyć sześć stałych wystaw prezentujących najwartościowsze dzieła węgierskiej sztuki. Dzieła, eksponowane na tych wystawach, dają pełen przegląd węgierskiej sztuki od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy. 

 

Starówka jest cennym zabytkiem, chlubą Budapesztu i całych Węgier, dowodem wielkich kulturowych tradycji i materialnych możliwości narodu. Wielokrotnie niszczona, zawsze była odbudowywana, a po II wojnie światowej starannie ją  zrekonstruowano według dawnych wzorów. Wyłączona z ruchu kołowego, z licznymi – acz drogimi – restauracjami i kawiarniami, jest głównym celem turystów.

 

Plac Trójcy Świętej – Centralnym punktem starówki jest plac, na którym stoi barokowy obelisk Trójcy Świętej dla upamiętnienia epidemii dżumy, która dotknęła mieszkańców Budy.

 

Katedrę Królewską Najświętszej Marii Panny budowano etapami przez wiele lat, od XIII do XV w. Ostateczny kształt architektoniczny otrzymała w czasie panowania Zygmunta Luksemburskiego. W 1541 r. Turcy po zajęciu Budy przekształcili świątynię w Bujuk Dżami, czyli Wielki Meczet. W czasie szturmu Budy przez wojska chrześcijańskie kościół został zniszczony i w trakcie odbudowy w stylu barokowym usunięto wszystkie tureckie elementy. W 1723 r. najpierw pożar, a następnie uderzenie pioruna uszkodziły budowlę i po przebudowie w XIX w. kościół otrzymał dzisiejszą neogotycką formę.

 

Plac Bramy Wiedeńskiej – Plac ten zwano kiedyś Sobotnim, ponieważ co sobotę odbywały się tu targi. Przez bramę przy placu wiodła główna droga do Wiednia. Bramę tę po wielokrotnych zniszczeniach rozebrano ostatecznie w 1896 r., a dzisiejszy kształt – na wzór dawnego – otrzymała w 250 rocznicę odbicia Budy z rąk Turków.