Zaplanuj udane wakacje Dołącz do 181 000 zadowolonych Klientów,
którzy podróżowali z nami od 2004

Certyfikaty
  • Jesteśmy Członkiem Polskiego Związku Touroperatorów
  • money
  • rzetelna firma
  • firma wiarygodna finansowo
Infolinia i rezerwacja
  • 22 517 16 00 Dla abonentów spoza TP SA oraz z sieci kom.
    Pn - Pt 8:30 - 23:00. Weekendy: 10:00 - 20:00
  • 801 407 406 Dla abonentów TP SA - 49 gr/min
    Pn - Pt 8:30 - 23:00. Weekendy: 10:00 - 20:00
Tunezja

figure Wiza, przepisy wjazdowe i celne

Wszystkie przewodniki

Wiza, przepisy wjazdowe i celne

Pozycja submenu
Wiza, przepisy wjazdowe i celne

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

 

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli polskich przy pobytach do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu. Nie dotyczy to przyjazdów na pobyt stały lub w celu podjęcia pracy. Zezwoleń na przedłużenie pobytu udzielają obwodowe biura paszportowe MSW. Dłuższy pobyt (nauka, praca, odwiedziny) wymaga wcześniejszego uzyskania wizy w bułgarskim urzędzie konsularnym.

 

Przy przyjazdach obowiązuje paszport ważny co najmniej 6 miesięcy dłużej niż deklarowany czas pobytu. W przypadku uzyskania podczas pobytu w Bułgarii nowego paszportu należy anulowany paszport, na którego podstawie nastąpił wjazd, przedstawić wraz z nowym paszportem w lokalnym biurze paszportowym MSW.

 

Nie wymaga się okazania biletu powrotnego. Należy natomiast udokumentować posiadanie środków finansowych niezbędnych na utrzymanie.


PRZEPISY CELNE

 

Bezcłowo można wwozić i wywozić artykuły do łącznej wartości 100 USD. Przy wwozie i wywozie waluty o równowartości do 8000 BGN (ok. 4090 EUR) i kosztowności w ilości zwyczajowo przyjętej nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. W każdym innym przypadku należy wypełnić deklaracje celną, która jest przy wyjeździe traktowana jako dowód pochodzenia wywożonych kosztowności czy waluty.

 

Zabroniony jest wwóz towarów w ilościach handlowych, nawet w ramach limitu studolarowego. W paszporcie osoby wjeżdżającej do Bułgarii samochodem władze graniczne dokonują adnotacji nt. pojazdu, a tym samym zobowiązują kierowcę do opuszczenia kraju tym samym pojazdem. Wyjazd innym samochodem traktowany jest jako próba dokonania nielegalnego importu pojazdu. Zgodnie z obowiązującymi w Bułgarii przepisami samochód jest towarem, który podlega procedurom celnym. 

 

Osoby fizyczne mogą uzyskać zwrot podatku VAT, o ile kupiły na potrzeby własne towar o wartości ponad 100 BGN, łącznie z podatkiem VAT (powyżej 50 EUR), w sklepach, które uprawnione są do sprzedaży z podatkiem VAT (na witrynach takich sklepów widnieje napis tax back). W tym celu należy wypełnić wniosek o zwrot podatku VAT; formularz można otrzymać w sklepie. Towar powinien być wywieziony z Bułgarii nie później niż 3 miesiące od daty faktury podatkowej. Przy wyjeździe celnik, po przedstawieniu faktury i towaru, składa podpis i pieczątkę na wniosku, co jest podstawą do odbioru podatku VAT od agenta. Obecnie jedyne biuro, w którym można otrzymać zwrot podatku VAT, czynne jest na lotnisku, ale punkty takie będą otwarte na wszystkich przejściach granicznych. Na razie wystawione są tam specjalne skrzynki pocztowe, do których należy wrzucać dokumenty. Turyści mogą otrzymać na miejscu zwrot podatku VAT, jeżeli kwota nie przekracza 500 lewa (ok. 250 EUR), natomiast kwoty ponad 500 lewa są przekazywane drogą bankową.

 

Źródło:www.msz.gov.pl